Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

BAYAR CUKAI ONLINE

E-bayar

PERKHIDMATAN ONLINE

Perkhidmatan Online

KERATAN AKHBAR

Keratan

GALERI

Galeri

GADAIAN (16 A)

Dokumen yang perlu dikemukakan :
1. Salinan resit cukai tanah tahun semasa disertakan
2. DHKK asal atau hakmilik asal (manual) disertakan bersama permohonan
3. Salinan kad pengenalan pemberi dan penerima pindahmilik tanah
4. Salinan resit bayaran permohonan dan borang butiran bayaran pendaftaran mengikut nilaian berdasarkan Penang Land Rules (Pin. 2005)
5. Salinan asal dan pendua Borang 16 A (disahkan oleh peguam) yang telah dimatikan setem RM 10.00 dan perjanjian di antara penggadai dan pemegang gadaian dan dicop dengan duti setem mengikut nilaian oleh LHDN atau dicop pengecualian bayaran duti setem oleh LHDN
6. Sila sertakan dokumen berikut sekiranya berkaitan :
  i. Penyata 210 (3)(ii) syarikat penggadai
  ii. Surat kebenaran daripada kaveator / Pihak Berkuasa Negeri / Warganegara Asing
  iii. Surat tawaran kemudahan pinjaan dari bank (LO)
     
PERINGATAN!
# BAYARAN PENDAFTARAN LEWAT 3 BULAN DARI TARIKH PENYAKSIAN AKAN DIKENAKAN DENDA
# SEMUA URUSAN MESTI MENGGUNAKAN PEN HITAM DAKWAT BASAH
You are here: Utama PDTAG GADAIAN (16 A)