BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
 • Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
 • Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan.
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tenang dasar dan peraturan kerja semasa.
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan Dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM).
 • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh bahagian pembangunan.
 • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah.
 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
 • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
 • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.
 • Membantu KPPD Pengurusan Sebagai S/U Keselamatan Daerah Dan S/U Pengurusan Dan Bantuan Bencana Daerah
 • Bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Keselamatan Daerah
- J/K Pengurusan Dan Bantuan Bencana
- J/K Menangani Gejala Sosial
- J/K Pendatang Tanpa Izin
- J/K Hal Ehwal Pengguna
- J/K Perpaduan
- J/K Penyakit Berjangkit
 • Pindaan undang-undang yang berkaitan
 • Pewartaan.
 • Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah
 • Membuat siasatan awal ke atas aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah.
 • Khidmat nasihat semua hal berkaitan tanah
 • Pindaan undang-undang yang berkaitan.
 • Pewartaan.
 • Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah
TOP