Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

Articles

2019

STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE JANUARI-DISEMBER 2019

Bil

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Aplikasi Online Untuk Orang Awam

1.

Pembayaran Cukai Tanah

4049

 4006

 2068

1542

2549

73

66

107

120

 80

   

2.

Permohonan Perserahan

 

a) Borang

213

 223

 212

190

226

132

229

175

169

 212

   

 

b) Nota

155

 125

 157

83

94

70

104

133

85

 134

 

 

 

c )Nota Betul

35

 20

 54

34

43

21

35

23

26

 34

   

 

d) Mohon Hakmilik

88

 87

 234

119

211

169

53

112

47

 117

   

 

e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)

0

 0

 0

0

0

0

0

0

 0

   

 

f) Suratcara

344

 291

 323

295

314

167

363

275

249

 326

 

 

2018

STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE JANUARI-DISEMBER 2018

Bil

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Aplikasi Online Untuk Orang Awam

1.

Pembayaran Cukai Tanah

1020

 465

 338

 190

 470

 87

69 

 69

 61

 79

 59

 52

2.

Permohonan Perserahan

 

 

a) Borang

225

 219

 258

 255

 157

 165

217 

 226

 206

 255

 209

 257

 

b) Nota

52

 51

 144

 110

 100

 40

99 

 57

 56

 100

 94

116

 

c )Nota Betul

52

 36

 33

 19

 21

 19

37 

 22

 22

 38

 16

 22

 

d) Mohon Hakmilik

67

 197

 174

 377

 56

 15

209 

 234

 49

 107

 30

 122

 

e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)

0

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 

f) Suratcara

311

 309

 301

 312

 278

 265

335 

 287

 272

 318

 331

 359

2017

STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE JANUARI-DISEMBER 2017

Bil

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Aplikasi Online Untuk Orang Awam

1.

Pembayaran Cukai Tanah

780

453

295

 181

 328

 47

 70

 38

 16

 25

 26

 30

2.

Permohonan Perserahan

 

a) Borang

167

231

253

 181

 217

 159

 231

 251

 164

 234

 256

 211

 

b) Nota

80

45

70

 42

 82

 47

 45

 44

 104

 62

 79

 40

 

c )Nota Betul

31

25

47

 39

 41

 45

 19

 50

 31

 34

 12

 33

 

d) Mohon Hakmilik

32

49

118

 22

 27

 30

 58

 20

 23

 99

 177

 62

 

e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)

1

0

1

 4

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

f) Suratcara

219

273

325

 268

 363

 254

 247

 425

 309

 343

 397

 276

You are here: Utama