DASAR KUALITI ORGANISASI

Dasar Kualiti di Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah adalah seperti berikut:

“Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah adalah komited kepada pengurusan tanah dan pembangunan masyarakat yang cekap dan berkualiti serta berusaha memenuhi kehendak pelanggan, kehendak undang-undang dan ke arah penambahbaikan secara berterusan mengikut keperluan MS ISO 9001:2015.”

 

Untuk mencapai hasrat tersebut Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah mestilah:

  • Melaksana dan mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi keperluan-keperluan MS ISO 9001:2015,
  • Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan secara berterusan, dan
  • Sentiasa membuat semakan terhadap kecukupan dan pembangunan sumber-sumber untuk memastikan pencapaian objektif-objektif yang telah ditetapkan.
TOP