Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

MELEPASKAN GADAIAN (16 N)

Dokumen yang perlu dikemukakan :
1. Salinan resit cukai tanah tahun semasa disertakan
2. DHKK asal atau hakmilik asal (manual) disertakan bersama permohonan
3. Salinan kad pengenalan pemberi dan penerima pindahmilik tanah (individu)
4. Borang 16 N hendaklah disetemkan RM 10.00
5. Borang 16 A yang terdahulu
     
PERINGATAN!
# BAYARAN PENDAFTARAN LEWAT 3 BULAN DARI TARIKH PENYAKSIAN AKAN DIKENAKAN DENDA
# SEMUA URUSAN MESTI MENGGUNAKAN PEN HITAM DAKWAT BASAH
You are here: Utama Direktori BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH Unit Pembangunan Fizikal PDTAG MELEPASKAN GADAIAN (16 N)