KADAR BAYARAN BUKAN URUSNIAGA

 

BIL. TAJUK ARTIKEL
1 TUKAR NAMA
2 PENYERAHAN BALIK PAJAKAN TANAH
3 MEMINDAH HARTA
4 TARIK BALIK KAVEAT LIEN (BORANG 19G)
5 KEMASUKAN KAVEAT (BORANG 19B)
6 TARIK BALIK KAVEAT (BORANG 19G)
7 KEMASUKAN KAVEAT LIEN (BORANG 19D)
TOP