KADAR BAYARAN URUSAN TANAH

UNIT PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH

BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Pertanian

50.00
2

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Bangunan

100.00
3

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Perniagaan

200.00
4

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Kategori : Perindustrian

300.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Tanah Kerajaan

50.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan MCL (H/M PTDAG)

100.00
2

Permohonan MCL (H/M PTG)

100.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan LPS

50.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Pertanian/ Bangunan/ Kediaman

100.00
2

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Perniagaan

200.00
3

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah

Kategori : Perindustrian

300.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Perizaban Tanah

Tiada Bayaran Dikenakan
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Penyerahan Balik Sebahagian Tanah

20.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah

Tiada Bayaran Dikenakan
2

Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah 

(Lembaga Tanah Ladang)

500.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan MAPEX

50.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Pecah Sempadan

100.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Pecah Sempadan dan Tukar Syarat Tanah

200.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Pecah Bahagian

100.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan SBMS

500.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Penyatuan Tanah

100.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Pertanian

30.00
2

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Ternakan

100.00
3

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Bangunan

100.00
4

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah

Kategori: Industri

100.00
BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1

Kategori Tanah

Kategori: Bangunan

100.00
2

Kategori Tanah

Kategori: Industri

100.00
3

Kategori Tanah

Kategori: Pertanian

100.00

 

BIL. TAJUK ARTIKEL KADAR BAYARAN (RM)
1 Permohonan Hak Lalu Lalang 100.00

Kadar Bayaran Urusan Tanah Berkuatkuasa 1 Januari 2019

TOP