KEGUNAAN TANAH

Kategori Luas (Hektar) Peratus
Perhutanan 243.0 0.37
Pertanian 48,980.16 74.21
Perbadanan & Industri 1,479.56 2.24
Rezab Orang Asli 291.26 0.44
Tanah Kerajaan Persekutuan 634.44 0.97
Tanah Kerajaan Negeri 446.77 0.68
Perumahan 4,612.66 6.99
Lain-lain 9,312.15 14.10
TOP