KOD ETIKA

Mengamalkan profesionalisme serta mempunyai iltizam yang tinggi, bertanggungjawab, gigih, berkemahiran, berfikiran terbuka, bijaksana, berkemampuan, kreatif, inovatif, berbudaya, berdaya saing, tekun serta tabah menjalankan tugas.

Mengamalkan sifat-sifat yang telus, jujur, ikhlas, tidak menyeleweng, dapat melaksanakan tugas mengikut peraturan, bersedia menerima kritikan dan teguran, sentiasa memelihara penampilan diri serta mengelakkan diri daripada amalan yang negatif.

Mengutamakan sifat terpuji, layanan yang mesra, berhemah tinggi dan berbudi bahasa dalam setiap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan.

Mengutamakan kecemerlangan dan keunggulan dalam menjalankan tugas, melayani pelanggan dan sentiasa berkeyakinan, berkebolehan, berdisiplin, produktif dan berprestasi tinggi.

Bertindak secara berpasukan ke arah pencapaian visi, misi, objektif dan fungsi jabatan serta berpegang teguh kepada Piagam Pelanggan bagi menghasilkan kualiti kerja yang cepat, cekap dan berkesan serta dapat menaikkan imej organisasi secara keseluruhan

Sentiasa mementingkan pembelajaran yag berterusan bagi meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman dan latihan serta boleh menjadi contoh dan dorongan kepada pegawai-pegawai lain.

TOP