MUAT TURUN BORANG

 

Bil. Nama Format Saiz Tindakan
1 Borang Baikpulih Rumah (KPLB) 455kB Muat Turun
2 Borang Permohonan Pendaftaran e-Kasih 224kB Muat Turun
3 Borang Permohonan Rumah Prihatin 219kB Muat Turun
4 Borang Sumbangan Bencana Daerah Alor Gajah 117kB Muat Turun

 

Bil. Nama Format Saiz Tindakan
1 Borang Permohonan Guna Kenderaan 65kB Muat Turun
Bil. Keterangan Format Saiz Tindakan
1 Borang 7D : Permohonan Untuk Perubahan Syarat, Sekatan & Kategori 665kB Muat Turun
2 Borang 9A : Permohonan Untuk Memecahkan Sempadan Tanah 903kB Muat Turun
3 Borang 9B (Seksyen_142) : Permohonan Untuk Pecah Bahagian Tanah 95kB Muat Turun
4 Borang 12A : Permohonan Menyerahkan Balik Tanah 116kB Muat Turun
5 Borang 12D : Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula 526kB Muat Turun
6 Borang 14A : Pindah Milik ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 1188kB Muat Turun
7 Borang 15A : Pajakan Tanah 1714kB Muat Turun
8 Borang 16A : Gadaian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 16kB Muat Turun
9 Borang 16N : Melepaskan Gadaian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 28kB Muat Turun
10 Borang 18A : Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan 434kB Muat Turun
11 Borang 18B : Permohonan Untuk Membatalkan Gadaian 825kB Muat Turun
12 Borang 19B : Kaveat Persendirian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 438kB Muat Turun
13 Borang 19D : Permohonan untuk memasukkan Kaveat Pemegang Lien 818kB Muat Turun
14 Borang 19E : Kemasukan Kaveat Amanah 384kB Muat Turun
15 Borang 19G : Menarik Balik Kaveat 417kB Muat Turun
16 Borang 19H : Menyingkirkan Kaveat Persendirian 447kB Muat Turun
17 Borang 26A : Penukaran Alamat 31kB Muat Turun
18 Borang 28A, 28B, 28C : Hak Lalulalang Persendirian 80kB Muat Turun
19 Borang A Subperaturan 3(1) 493kB Muat Turun
20 Borang DDA BARU Peraturan 4A 400kB Muat Turun
21 Borang P BARU Subperaturan 12(1) 381kB Muat Turun
22 Borang Kebenaran Pindahmilik Cagaran Pajakan 705kB Muat Turun
23 Borang Meminda Sekatan Kepentingan 552kB Muat Turun
24 Borang Permohonan Tanah Kerajaan Individu 594kB Muat Turun
25 Borang Permohonan Tanah Kerajaan Syarikat Perbadanan Agensi Kerajaan 1893kB Muat Turun
26 Borang Akuan Sumpah 38kB Muat Turun
TOP