MUAT TURUN BORANG

Bil. Nama Muat Turun
1 Borang Tuntutan Bayaran Kontrator
2 Program Peningkatan Pendapatan
3 Program Peningkatan Ekonomi
4 Program Bantuan Rumah (PBR)
5 Sistem e-Kasih

Bil. Nama Muat Turun
1 Borang Perkhidmatan Dan Kerosakan Peralatan ICT PDTAG
Bil. Keterangan Format Saiz Tindakan
1 Borang 7D : Permohonan Untuk Perubahan Syarat, Sekatan & Kategori 665kB Muat Turun
2 Borang 9A : Permohonan Untuk Memecahkan Sempadan Tanah 903kB Muat Turun
3 Borang 9B (Seksyen_142) : Permohonan Untuk Pecah Bahagian Tanah 95kB Muat Turun
4 Borang 12A : Permohonan Menyerahkan Balik Tanah 98kB Muat Turun
5 Borang 12D : Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula 526kB Muat Turun
6 Borang 14A : Pindah Milik ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 1188kB Muat Turun
7 Borang 15A : Pajakan Tanah 1714kB Muat Turun
8 Borang 16A : Gadaian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 16kB Muat Turun
9 Borang 16N : Melepaskan Gadaian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 28kB Muat Turun
10 Borang 18A : Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan 434kB Muat Turun
11 Borang 18B : Permohonan Untuk Membatalkan Gadaian 825kB Muat Turun
12 Borang 19B : Kaveat Persendirian ( hendaklah bersaiz A3 depan dan belakang ) 438kB Muat Turun
13 Borang 19D : Permohonan untuk memasukkan Kaveat Pemegang Lien 818kB Muat Turun
14 Borang 19E : Kemasukan Kaveat Amanah 384kB Muat Turun
15 Borang 19G : Menarik Balik Kaveat 417kB Muat Turun
16 Borang 19H : Menyingkirkan Kaveat Persendirian 447kB Muat Turun
17 Borang 26A : Penukaran Alamat 31kB Muat Turun
18 Borang 28A, 28B, 28C : Hak Lalulalang Persendirian 80kB Muat Turun
19 Borang A Subperaturan 3(1) 493kB Muat Turun
20 Borang DDA BARU Peraturan 4A 400kB Muat Turun
21 Borang P BARU Subperaturan 12(1) 381kB Muat Turun
TOP