PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG

(*Diketahui 3 bulan sekali setelah dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan jabatan)
BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Urusan Pembayaran Bil/Tuntutan 14 hari 100% 100% 100%
2. Aduan pelanggan tempoh 15 hari
3. Taraf berpencen dihantar ke PBSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan 100% 100% 100%
4. Kemaskini rekod cuti rehat secara online di tahap 100% 100% 100% 100%
5. Barangan stor dibekalkan tempoh 5 hari 100% 100% 100%
6. Proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember 100% 100% 100%
7. Pegawai Gred 19 mempunyai komputer 100% 100% 100%
BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) 0% 0% 0%
2. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) 0% 0% 0%
3. Permohonan Pecah Sempadan 0% 0% 0%
4. Permohonan Pecah Bahagian 0% 0% 0%
5. Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat 0% 0% 0%
6. Permohonan Penyatuan Tanah 0% 0% 0%
7. Permohonan Serah dan Berimilik Semula 0% 0% 0%
8. Permohonan MCL 0% 0% 0%
9. Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah 0% 0% 0%
10. Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan 100% 100% 100%
11. Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan 0% 0% 0%
12. Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan 0% 0% 0%
13. Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori 0% 0% 0%
14. Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori 0% 0% 0%
15. Permohonan Hak Lalu Lalang 0% 0% 0%
16. Permohonan Permit Bahan Batuan 0% 0% 0%
17. Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan 0% 0% 0%
18. Permohonan Tanah Kerajaan (Individu) 0% 0% 0%
19. Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput) 0% 0% 0%
20. Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta) 0% 0% 0%
21. Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan) 0% 0% 0%
22. Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara 0% 0% 0%
BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Urusan Pendaftaran Hakmilik Sementara 100% 100% 100%          
2. Pendaftaran Hakmilik Kekal 100% 100% 100%          
3. Pendaftaran Pindahmilik Tanah 100% 100% 100%          
4. Pendaftaran Gadaian 100% 100% 100%          
5. Pendaftaran Pajakan Tanah 100% 100% 100%          
6. Pendaftaran Melepaskan Gadaian 100% 100% 100%          
7. Pendaftaran Kavaet 100% 100% 100%          
8. Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet 100% 100% 100%          
9. Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka 100% 100% 100%          
10. Pendaftaran Perintah Mahkamah 100% 100% 100%          
11. Pendaftaran Nota 100% 100% 100%          
12. Permohonan Carian Rasmi / Sendiri 100% 100% 100%          
13. Pengeluaran Bil Cukai Tanah 100% 100% 100%          
14. Menerima bayaran dan mengeluarkan resit 100% 100% 100%          
15. Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos 100% 100% 100%          
16. Mengeluarkan Notis 6A 100% 100% 100%          
BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965)  0  3          
2. Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965  2/2  3/3 3/3           
3. Laporan Tanah 141   51 73         
4. Maklumbalas aduan awam  28/28  14/14  10/10          
BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2020
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. 80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah  

-

 

-

 

-

 

 

2. 80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT  

-

 

-

 

-

 

 

3. Siasatan Permohonan Projek 10 aduan 41 aduan 32 aduan
TOP