PERKHIDMATAN KAMI

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah
• Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula (Seksyen 204 KTN)
• Permohonan Penyerahan Semua Tanah
• Permohonan Kebenaran Pindah Milik
• Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

Unit Pendaftaran dan Hasil
• Pendaftaran Hakmilik
• Perintah Jual
• Urusan Urusniaga
• Urusan Bukan Urusniaga
• Pengurusan Hasil
• Pengeluaran Borang 6A

Unit Penguatkuasa dan Teknikal
• Penguatkuasaan Dan Tangkapan
• Permohonan Permit Bahan Batuan

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit Pembangunan Masyarakat / Fizikal
• Permohonan Cadangan Projek Kecil Luar Bandar
• Penyeliaan dan Pengawasan Perlaksaan Projek
• Penyerahan Projek Bina Baru Kepada Pelanggan
• Projek Khidmat Masyarakat ADUN / Ketua Menteri Melaka & Pej. Pembangunan Melaka
• Bayaran Elaun JPKK / JPKB
• Pengesahan Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR)

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

• Kawalan Dokumen
• Pengurusan Rekod Kualiti
• Audit Dalam
• Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan
• Pengendalian Aduan dan Maklum balas Pelanggan
• Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
• Anggaran Belanjawan
• Pengurusan Program Latihan
• Pengurusan Perolehan
• Penyelenggaraan Komputer

 

Sumber Rujukan : MS ISO 9001:2015 PDTAG.PK(MK)

TOP