PIAGAM PELANGGAN JABATAN

Kami menyedari bahawa Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah (PDTAG) memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran daerah dan tanah di Alor Gajah. Oleh itu, kami warga PDTAG berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan berlandaskan kepada perkara-perkara berikut :

1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan Aduan Pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a), 3(1)(b) dan 3(1)(c) diselesaikan dalam tempoh lapan (8) bulan.
4. Memastikan Permohonan Tanah Kerajaan sama ada oleh individu, agensi kerajaan atau swasta diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan.
5. Memastikan Cukai Tanah dikutip sekurang-kurangnya 80% daripada sasaran tahunan
6. Memastikan urusan Permohonan Pengeluaran Bahan Batuan diselesaikan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan
7. Memastikan urusan Permohonan Pindahmilik Tanah diselesaikan dalam tempoh satu (1) jam bagi satu hak milik.
8. Memastikan pengesahan Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) dan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari.
9. Memastikan siasatan permohonan projek-projek pembangunan dijalankan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan

"PROGRESIF & DINAMIK"

1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.
4. Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online di tahap 100%.
5. Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.
6. Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember setiap tahun.
7. Memastikan setiap pegawai gred 19 ke atas mempunyai kelengkapan komputer
Bil URUSAN SASARAN
1. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) 3 bulan
2. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) 6 bulan
3. Permohonan Pecah Sempadan 3 bulan
4. Permohonan Pecah Bahagian 3 bulan
5. Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat 3 bulan
6. Permohonan Penyatuan Tanah 3 bulan
7. Permohonan Serah dan Berimilik Semula 3 bulan
8. Permohonan MCL 3 bulan
9. Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah 5 bulan
10. Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan 2 bulan
11. Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan 3 bulan
12. Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan 3 bulan
13. Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori 2 bulan
14. Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori 2 bulan
15. Permohonan Hak Lalu Lalang 5 bulan
16. Permohonan Permit Bahan Batuan 2 bulan
17. Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan 4 bulan
18. Permohonan Tanah Kerajaan (Individu) 3 bulan
19. Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput) 3 bulan
20. Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta) 3 bulan
21. Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan) 3 bulan
22. Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara 3 bulan
Bil URUSAN SASARAN
1. Urusan Pendaftaran Hakmilik Sementara 1 jam untuk 1 hak millik
2. Pendaftaran Hakmilik Kekal 1 jam untuk 1 hak millik
3. Pendaftaran Pindahmilik Tanah 1 jam untuk 1 hak millik
4. Pendaftaran Gadaian 1 jam untuk 1 hak millik
5. Pendaftaran Pajakan Tanah 1 jam untuk 1 hak millik
6. Pendaftaran Melepaskan Gadaian 1 jam untuk 1 hak millik
7. Pendaftaran Kavaet 1 jam untuk 1 hak millik
8. Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet 1 jam untuk 1 hak millik
9. Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka 1 jam untuk 1 hak millik
10. Pendaftaran Perintah Mahkamah 1 jam untuk 1 hak millik
11. Pendaftaran Nota 1 jam untuk 1 hak millik
12. Permohonan Carian Rasmi / Sendiri 3 hari dari tarikh permohonan
13. Pengeluaran Bil Cukai Tanah 2 minit
14. Menerima bayaran dan mengeluarkan resit 2 minit
15. Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos 1 minggu
16. Mengeluarkan Notis 6A Selepas 31 Mei Setiap Tahun
Bil URUSAN SASARAN
1. Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965) 1 bulan
2. Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965 Tiada
3. Laporan Tanah 2 Minggu
4. Maklumbalas aduan awam 1 Minggu
Bil URUSAN SASARAN
1. 80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah Tidak Melebihi 30 hari
2. 80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT Tidak Melebihi 30 hari
3. Siasatan Permohonan Projek Tidak Melebihi 3 hari
TOP