Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG SEHINGGA 31 JULAI 2019 

BIL

URUSAN

PENCAPAIAN TAHUN 2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Urusan Pembayaran Bil/Tuntutan 14 hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

2.

Aduan pelanggan tempoh 15 hari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Taraf berpencen dihantar ke PBSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

4.

Kemaskini rekod cuti rehat secara online di tahap 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

5.

Barangan stor dibekalkan tempoh 5 hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

6.

Proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

7.

Pegawai Gred 19 mempunyai komputer

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

PENCAPAIAN TAHUN 2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

2.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

3.

Permohonan Pecah Sempadan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

4.

Permohonan Pecah Bahagian

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

5.

Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

6.

Permohonan Penyatuan Tanah

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

7.

Permohonan Serah dan Berimilik Semula

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

8.

Permohonan MCL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

9.

Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

10.

Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

11.

Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

12.

Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

13.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

14.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

15.

Permohonan Hak Lalu Lalang

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

16.

Permohonan Permit Bahan Batuan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

17.

Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

18.

Permohonan Tanah Kerajaan (Individu)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

19.

Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

20.

Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

21.

Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

22.

Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

PENCAPAIAN TAHUN 2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Urusan Pendaftaran Hakmilik Sementara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

2.

Pendaftaran Hakmilik Kekal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

3.

Pendaftaran Pindahmilik Tanah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

4.

Pendaftaran Gadaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

5.

Pendaftaran Pajakan Tanah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

6.

Pendaftaran Melepaskan Gadaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

7.

Pendaftaran Kavaet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

8.

Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

9.

Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

10.

Pendaftaran Perintah Mahkamah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

11.

Pendaftaran Nota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

12.

Permohonan Carian Rasmi / Sendiri

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

13.

Pengeluaran Bil Cukai Tanah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

14.

Menerima bayaran dan mengeluarkan resit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

15.

Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

16.

Mengeluarkan Notis 6A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

PENCAPAIAN TAHUN 2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965)

 0

 3

 1

 

 

 

 

 

2.

Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965

 2/2

 3/3

3/3 

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

3.

Laporan Tanah

141 

 51

73 

 73

12 

 19

70 

45 

 

 

 

 

4.

Maklumbalas aduan awam

 28/28

 14/14

 10/10

8/9 

 15/17

9/10 

5/12 

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

PENCAPAIAN TAHUN 2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7

 

-

 

 

 

 

 

2.

80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT

 

-

 

-

 

-

 

8

 

3

 

3

 

-

 

 

 

 

 

3.

Siasatan Permohonan Projek

10 aduan

41 aduan

32 aduan

17 aduan

4 aduan

1 aduan

 

 

 

 

 

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG SEHINGGA 31 DISEMBER 2018

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan

14 hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Memastikan aduan pelanggan diselesaikan

15 hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM

7 hari

-

4.

Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online

5 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Memastikan barangan stor dapat dibekalkan

5 hari

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

6.

Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan

31 Disember

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Memastikan setiap pegawai gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer

5 hari bekerja

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a)

3 bulan

0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b)

6 bulan

-

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

3.

Permohonan Pecah Sempadan

3 bulan

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4.

Permohonan Pecah Bahagian

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

5.

Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat

3 bulan

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6.

Permohonan Penyatuan Tanah

3 bulan

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

7.

Permohonan Serah dan Berimilik Semula

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

8.

Permohonan MCL

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

9.

Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah

5 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

10.

Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan

2 bulan

44

 44

 45

 45

 46

 46

 47

 47

 47

 48

 50

50

11.

Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

12.

Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

3 bulan

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

13.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori

2 bulan

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

14.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori

2 bulan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Permohonan Hak Lalu Lalang

5 bulan

-

-

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

16.

Permohonan Permit Bahan Batuan

2 bulan

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

17.

Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan

4 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

18.

Permohonan Tanah Kerajaan (Individu)

3 bulan

0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

19.

Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput)

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

20.

Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta)

3 bulan

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

21.

Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan)

3 bulan

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

22.

Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara

 

 

3 bulan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pendaftaran Suratcara

 1. Pindah milik tanah
 2. Gadaian Menjamin Wang Pokok
 3. Pajakan Tanah
 4. Melepas Gadaian
 5. Perintah Jual

1 jam untuk 1 hakmilik

10%

15%

 25%  30%  35%  48%  50%  60%  78%  80%

92%

100%

2.

Pendaftaran Bukan Suratcara

 1. Kaveat atas Tanah
 2. Tarik / Potong Kaveat
 3. Pesaka Kecil
 4. Perintah Mahkamah
 5. Tukar Nama
 6. Tukar Alamat

1 jam untuk 1 hakmilik

16%

 25%  32%  18%  49%  57%  10%  28%  31%  19%

23%

10%

3.

Pendaftaran Nota

1 jam untuk 1 hakmilik

27%

30%

 32%  29%  31%  40%  38%  43%  21%  28%

37%

25%

4.

Permohonan Carian Rasmi / Sendiri

3 hari dari tarikh permohonan

100%

 100%

 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%

100% 

100% 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pengeluaran Bil Cukai Tanah

2 minit

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

2.

Menerima bayaran dan mengeluarkan resit

2 minit

100%

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

3.

Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos

Dalam tempoh 7 hari

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100%

4.

Mengeluarkan Notis 6A

Selepas 31 Mei setiap tahun

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

 -

-

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Charting permohonan

1 minggu

 100%

100% 

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

 100%

100% 

100% 

 100%

 100%

2.

Menyediakan Deraf Risalat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang mengandungi Laporan Siasatan Tanah

3 minggu

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

100% 

100% 

 100%

100% 

100% 

100% 

3.

Menyediakan pengukuran tanah, permohonan ukur dan menyediakan pelan hakmilik sementara

2 minggu

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

4.

Memberi maklumbalas terhadap aduan awam

2 minggu

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2018

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah

Tidak melebihi 30 hari

100%

100% 

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

2.

Pembayaran Bagi Permohonanan Peruntukan ADUN

Tempoh 14hari

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

3.

Siasatan Permohonan Projek

Tidak melebihi 3 hari

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini sehingga dimaklumkan oleh pihak pengurusan Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah (PDTAG)

You are here: Utama Profil Korporat MAKLUMAT KORPORAT Pencapaian Piagam Pelanggan