Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG SEHINGGA 31 DISEMBER 2017

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan

14 hari

100%

100%

100%

100% 

 100% 

100%  

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

2.

Memastikan aduan pelanggan diselesaikan

15 hari

100%

-

-

100% 

100%  

 100% 

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

3.

Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM

7 hari

-

-

-

 -

 -

-

-

 -

 -

4.

Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online

5 hari bekerja

100%

100%

100%

100% 

100%  

100%  

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

5.

Memastikan barangan stor dapat dibekalkan

5 hari

4hari
100%

4hari
100%

4hari
100%

4hari

100% 

4hari

  100%

4hari

  100%

 4hari

  100%

4hari

  100% 

 4hari

  100%

4hari

  100% 

 4hari

100%
4hari

100% 

6.

Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan

31 Disember

-

-

-

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

7.

Memastikan setiap pegawai gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer

5 hari bekerja

100%

100%

100%

 100%

 100%

 100%

100% 

100% 

100% 

 100%

 100%

 100%

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a)

3 bulan

0

0

 0

 0

 50

 50

 25

 20

20 

33.3 

2.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b)

6 bulan

-

0

 0

 0

 50

25 

 20

 0

12.5 

 66.7

 66.7

90 

3.

Permohonan Pecah Sempadan

3 bulan

-

-

 -

 -

 0

 0

 -

 0

 0

 26.6

4.

Permohonan Pecah Bahagian

3 bulan

0

0

 0

 0

 7.7

6.6 

 15

 0

20.8

 34.6

34.6 

47.4 

5.

Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat

3 bulan

-

0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 12.5

 12.5

25 

6.

Permohonan Penyatuan Tanah

3 bulan

-

-

 0

 0

 0

 0

 36.4

 36.4

69.2 

7.

Permohonan Serah dan Berimilik Semula

3 bulan

0

0

 16

 34

66 

 44

 71

 0

 50

 50

50 

8.

Permohonan MCL

3 bulan

0

0

12 

 14

 18

0

42.1 

 47.6

 47.6

47 

9.

Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah

5 bulan

0

9

 27

 36

33 

 27

 25

 59.25

 36.4

36.4 

 81.4

10.

Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan

2 bulan

44

86

 97

97 

94 

 97

 98

0

 89.63

 94.7

 94.7

91.8 

11.

Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan

3 bulan

0

100

 100

 100

100

 100

 100

 0

 88.33

 100

100 

84 

12.

Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

3 bulan

-

0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 7.1

7.1 

 7

13.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori

2 bulan

-

0

 0

 0

 0

 0

 0

4.54 

11.8 

11.8 

19.6 

14.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori

2 bulan

0

0

 50

 34

25

 20

 33

 0

 20

20 

20 

13.3 

15.

Permohonan Hak Lalu Lalang

5 bulan

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

16.

Permohonan Permit Bahan Batuan

2 bulan

57

77

 63

 50

65

 70

 62

 0

 36.4

 36.4

29.4 

17.

Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan

4 bulan

0

0

 0

0

0

 12

12 

 0

 36.4

 36.4

 29.4

18.

Permohonan Tanah Kerajaan (Individu)

3 bulan

0

0

 0

0

 0

 4.3

 7.8

 0

7.27 

 10.7

 10.7

19.4 

19.

Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput)

3 bulan

0

0

 0

0

 0

 0

 0

 1.9

1.9 

 4.2

20.

Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta)

3 bulan

0

0

 0

0

 0

 0

 4.7

5.2 

 5.2

 5.2

21.

Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan)

3 bulan

-

-

0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

22.

Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara

 

 

3 bulan

0

28

21

 14

16

 34

 21

 0

 0

 33

 33

40 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pendaftaran Suratcara

 1. Pindah milik tanah
 2. Gadaian Menjamin Wang Pokok
 3. Pajakan Tanah
 4. Melepas Gadaian
 5. Perintah Jual

1 jam untuk 1 hakmilik

10%

12%

15%

 21%

7%

10%

 11%

 88%

92% 

 97%

 

 

2.

Pendaftaran Bukan Suratcara

 1. Kaveat atas Tanah
 2. Tarik / Potong Kaveat
 3. Pesaka Kecil
 4. Perintah Mahkamah
 5. Tukar Nama
 6. Tukar Alamat

1 jam untuk 1 hakmilik

16%

19%

23%

21%

 14%

15%

 27%

 91%

91% 

84% 

 

 

3.

Pendaftaran Nota

1 jam untuk 1 hakmilik

27%

7%

13%

 12%

 10%

2%

 59%

53% 

 34%

53% 

 

 

4.

Permohonan Carian Rasmi / Sendiri

3 hari dari tarikh permohonan

100%

100%

100%

100%

100%

 100%

100%

 100%

 100%

100% 

 

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Pengeluaran Bil Cukai Tanah

2 minit

100%

100%

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

 100%

 100%

2.

Menerima bayaran dan mengeluarkan resit

2 minit

100%

100%

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

100% 

 100%

 100%

100% 

 100%

3.

Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos

Dalam tempoh 7 hari

100%

100%

100%

 100%

100% 

100% 

100% 

 100%

100%

 100%

 100%

100% 

4.

Mengeluarkan Notis 6A

Selepas 31 Mei setiap tahun

-

-

-

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

Charting permohonan

1 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Menyediakan Deraf Risalat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang mengandungi Laporan Siasatan Tanah

3 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Menyediakan pengukuran tanah, permohonan ukur dan menyediakan pelan hakmilik sementara

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Memberi maklumbalas terhadap aduan awam

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PERATUSAN ( % ) TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1.

80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah

Tidak melebihi 30 hari

100

100

100

100

 100

100

100 

100 

100 

 100

100% 

 100%

2.

Pembayaran Bagi Permohonanan Peruntukan ADUN

Tempoh 14hari

100

100

100

100

 100

100

 100

 100

100 

100 

 100%

 100%

3.

Siasatan Permohonan Projek

Tidak melebihi 3 hari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini sehingga dimaklumkan oleh pihak pengurusan Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah (PDTAG)

You are here: Utama Profil Korporat MAKLUMAT KORPORAT Pencapaian Piagam Pelanggan