Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

PIAGAM PELANGGAN JABATAN

Kami menyedari bahawa Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah (PDTAG) memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran daerah dan tanah di Alor Gajah. Oleh itu, kami warga PDTAG berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan berlandaskan kepada perkara-perkara berikut :

1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan Aduan Pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a), 3(1)(b) dan 3(1)(c) diselesaikan dalam tempoh lapan (8) bulan.
4. Memastikan Permohonan Tanah Kerajaan sama ada oleh individu, agensi kerajaan atau swasta diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan.
5. Memastikan Cukai Tanah dikutip sekurang-kurangnya 80% daripada sasaran tahunan
6. Memastikan urusan Permohonan Pengeluaran Bahan Batuan diselesaikan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan
7. Memastikan urusan Permohonan Pindahmilik Tanah diselesaikan dalam tempoh satu (1) jam bagi satu hak milik.
8. Memastikan pengesahan Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) dan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari.
9. Memastikan siasatan permohonan projek-projek pembangunan dijalankan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan

 PIAGAM PELANGGAN UNIT

Kami warga Bahagian Khidmat Pengurusan berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan berlandaskan perkara-perkara berikut :

1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.
4. Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online di tahap 100%.
5. Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.
6. Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember setiap tahun.
7. Memastikan setiap pegawai gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

1.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a)

3 bulan

2.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b)

6 bulan

3.

Permohonan Pecah Sempadan

3 bulan

4.

Permohonan Pecah Bahagian

3 bulan

5.

Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat

3 bulan

6.

Permohonan Penyatuan Tanah

3 bulan

7.

Permohonan Serah dan Berimilik Semula

3 bulan

8.

Permohonan MCL

3 bulan

9.

Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah

5 bulan

10.

Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan

2 bulan

11.

Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan

3 bulan

12.

Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

3 bulan

13.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori

2 bulan

14.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori

2 bulan

15.

Permohonan Hak Lalu Lalang

5 bulan

16.

Permohonan Permit Bahan Batuan

2 bulan

17.

Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan

4 bulan

18.

Permohonan Tanah Kerajaan (Individu)

3 bulan

19.

Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput)

3 bulan

20.

Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta)

3 bulan

21.

Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan)

3 bulan

22.

Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara

3 bulan

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

1.

Pendaftaran Hakmilik Sementara

1 jam untuk 1 hakmilik

2.

Pendaftaran Hakmilik Kekal

1 jam untuk 1 hakmilik

3.

Pendaftaran Pindahmilik Tanah

1 jam untuk 1 hakmilik

4.

Pendaftaran Gadaian

1 jam untuk 1 hakmilik

5.

Pendaftaran Pajakan Tanah

1 jam untuk 1 hakmilik

6.

Pendaftaran Melepaskan Gadaian

1 jam untuk 1 hakmilik

7.

Pendaftaran Kavaet

1 jam untuk 1 hakmilik

8.

Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet

1 jam untuk 1 hakmilik

9.

Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka

1 jam untuk 1 hakmilik

10.

Pendaftaran Perintah Mahkamah

1 jam untuk 1 hakmilik

11.

Pendaftaran Nota

1 jam untuk 1 hakmilik

12.

Permohonan Carian Rasmi / Sendiri

3 hari dari tarikh permohonan

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

1.

Pengeluaran Bil Cukai Tanah

2 minit

2.

Menerima bayaran dan mengeluarkan resit

2 minit

3.

Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos

1 minggu

4.

Mengeluarkan Notis 6A

Selepas 31 Mei setiap tahun

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

1.

Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965)

1 bulan

2.

Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965

 

Tiada

3.

Laporan Tanah

 

2 minggu

4.

Maklumbalas aduan awam

1 minggu

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

1.

80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah

Tidak melebihi 30 hari

2.

80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT

Tidak melebihi 30 hari

3.

Siasatan Permohonan Projek

Tidak melebihi 3 hari

 


You are here: Utama Profil Korporat MAKLUMAT KORPORAT Piagam Pelanggan