TRANSAKSI ONLINE

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah8016507320921564 65961586
2.Permohonan Perserahan
a) Borang160193107079208
b) Nota224104571102105
c )Nota Betul352211049108
d) Mohon Hakmilik4811126048118
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)101001
f) Suratcara

2753672090194265

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah1012913556409 25497366107120808859
2.Permohonan Perserahan
a) Borang213223212190226132229175169212215279
b) Nota15512515783947010413385 134167135
c )Nota Betul352054344321352326343632
d) Mohon Hakmilik888723411921116953

112471177146
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)000000100010
f) Suratcara

344291323295314167363275249326325387

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah1020465338190 4708769 6961795952
2.Permohonan Perserahan
a) Borang225219258255157165217 226206255209257
b) Nota52511441101004099 575610094116
c )Nota Betul52363319211937 2222381622
d) Mohon Hakmilik671971743775615209 2344910730122
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)000001100000
f) Suratcara

311309301312278265335 287272318331359

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah780453295181 32847703816252630
2.Permohonan Perserahan
a) Borang167231253181217159231251164234256211
b) Nota8045704282474544104627940
c )Nota Betul312547394145195031341233
d) Mohon Hakmilik32491182227305820239917762
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)101400000000
f) Suratcara

219273325268363254247 425309343397276

TOP