TRANSAKSI ONLINE

(*Diketahui 3 bulan sekali setelah dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan jabatan)

 

Edit
Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 8016 5073 2092 1564 6596 1586 1066 572 541      
2. Permohonan Perserahan
  a) Borang 160 193 107 0 79 208 248 191 215      
  b) Nota 224 104 57 1 102 105 76 69 106      
  c )Nota Betul 35 22 11 0 49 108 127 47 45      
  d) Mohon Hakmilik 48 111 26 0 48 118 39 148 159      
  e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 1 0 1 0 0 1 0 0 0      
  f) Suratcara

275 367 209 0 194 265 378 337 416      

 

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah1012913556409 25497366107120808859
2.Permohonan Perserahan
a) Borang213223212190226132229175169212215279
b) Nota15512515783947010413385 134167135
c )Nota Betul352054344321352326343632
d) Mohon Hakmilik888723411921116953

112471177146
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)000000100010
f) Suratcara

344291323295314167363275249326325387

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah1020465338190 4708769 6961795952
2.Permohonan Perserahan
a) Borang225219258255157165217 226206255209257
b) Nota52511441101004099 575610094116
c )Nota Betul52363319211937 2222381622
d) Mohon Hakmilik671971743775615209 2344910730122
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)000001100000
f) Suratcara

311309301312278265335 287272318331359

BilAplikasi JanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSepOktNovDis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1.Pembayaran Cukai Tanah780453295181 32847703816252630
2.Permohonan Perserahan
a) Borang167231253181217159231251164234256211
b) Nota8045704282474544104627940
c )Nota Betul312547394145195031341233
d) Mohon Hakmilik32491182227305820239917762
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti)101400000000
f) Suratcara

219273325268363254247 425309343397276

TOP