TRANSAKSI ONLINE

(*Diketahui 3 bulan sekali setelah dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan jabatan)

 

Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 12067 15077 5567 3058 9529 1597 11 1518 1536
2. Permohonan Perserahan
a) Borang 141 139 178 180 119 0 77 112 195
b) Nota 104 123 160 75 80 17 55 84 100
c )Nota Betul 31 32 122 73 21 3 11 40 42
d) Mohon Hakmilik 152 268 500 112 49 1 20 110 76
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Suratcara 249 279 436 327 254 0 222 192 303

 

Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 8016 5073 2092 1564 6596 1586 1066 572 541 501 40 100
2. Permohonan Perserahan
a) Borang 160 193 107 0 79 208 248 191 215 204 152 281
b) Nota 224 104 57 1 102 105 76 69 106 113 142 82
c )Nota Betul 35 22 11 0 49 108 127 47 45 52 61 48
d) Mohon Hakmilik 48 111 26 0 48 118 39 148 159 214 163 181
e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
f) Suratcara 275 367 209 0 194 265 378 337 416 357 323 455

 

 

Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 1012 913 556 409 2549 73 66 107 120 80 88 59
2. Permohonan Perserahan
  a) Borang 213 223 212 190 226 132 229 175 169 212 215 279
  b) Nota 155 125 157 83 94 70 104 133 85 134 167 135
  c )Nota Betul 35 20 54 34 43 21 35 23 26 34 36 32
  d) Mohon Hakmilik 88 87 234 119 211 169 53

112 47 117 71 46
  e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  f) Suratcara

344 291 323 295 314 167 363 275 249 326 325 387

 

 

 

Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 1020 465 338 190 470 87 69 69 61 79 59 52
2. Permohonan Perserahan
  a) Borang 225 219 258 255 157 165 217 226 206 255 209 257
  b) Nota 52 51 144 110 100 40 99 57 56 100 94 116
  c )Nota Betul 52 36 33 19 21 19 37 22 22 38 16 22
  d) Mohon Hakmilik 67 197 174 377 56 15 209 234 49 107 30 122
  e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  f) Suratcara

311 309 301 312 278 265 335 287 272 318 331 359

 

 

 

Bil Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1. Pembayaran Cukai Tanah 780 453 295 181 328 47 70 38 16 25 26 30
2. Permohonan Perserahan
  a) Borang 167 231 253 181 217 159 231 251 164 234 256 211
  b) Nota 80 45 70 42 82 47 45 44 104 62 79 40
  c )Nota Betul 31 25 47 39 41 45 19 50 31 34 12 33
  d) Mohon Hakmilik 32 49 118 22 27 30 58 20 23 99 177 62
  e) Mohon Hakmilik (Tukarganti) 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  f) Suratcara

219 273 325 268 363 254 247 425 309 343 397 276

 

TOP