VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi :

PDTAG sebagai sebuah organisasi yang cemerlang dalam pengurusan daerah dan pentadbiran tanah di Negeri Melaka menjelang tahun 2023

Misi :

Beriltizam untuk memperkasakan pengurusan daerah dan pentadbiran tanah ke arah memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam memenuhi aspirasi kerajaan serta kesejahteraan masyarakat

Objektif :

i. Merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia, pengurusan kewangan dan pentadbiran organisasi yang cekap dengan penggunaan teknologi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan
ii. Merancang dan melaksanakan projek pembangunan yang mampan serta program kemasyarakatan bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk
iii. Memastikan pengurusan pentadbiran tanah dilaksanakan dengan efisyen dan meningkatkan usaha memaksimumkan pungutan hasil berlandaskan undang-undang sedia ada
   
   
TOP