VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi :

Menjadi Organisasi Yang Terbilang Dalam Pentadbiran Daerah dan Tanah Menjelang 2020

Misi :

Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti dan Mesra Pelanggan Dalam Urusan Pentadbiran Daerah dan Tanah

Objektif :

i. Merancang dan melaksanakan pengurusan kewangan dan pentadbiran organisasi dengan berkualiti serta memenuhi kehendak pelanggan.
ii. Merancang dan menguruskan pembangunan tanah dan pungutan hasil dengan cekap dan teratur mengikut undang-undang sedia ada.
iii. Merancang, melaksana dan memantau pembangunan daerah dengan teratur dan memenuhi misi Kerajaan Negeri.
iv. Merancang dan memastikan perpaduan dan keamanan sentiasa terpelihara dan terjamin.
v. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program sosio ekonomi.
TOP